Villa Dacapo

Villa DaCapo is een formule van COACH BV. Het is de formule van diepgaande, aanpakkende coaching die door alle aan COACH BV verbonden netwerkers gehanteerd wordt. Die verdiepende aanpak valt in drie categorieën uiteen (zie pdf onder aan deze pagina):

  • Coaching volgens de COACH BV cliënt-centraal methode. Individuele en groepscoaching in een top-down benadering. Hierbij is coaching (counselling) van de ontstaansgrond van gedrag aan de orde (zie www.typecoaching.nl voor de MBTI). We vragen door naar overtuigingen, waarden en identiteit. We maken daarbij gebruik van counselling technieken en hanteren de psycho- of neurologische niveaus van Dilts/Bateson.

  • Coaching/counselling volgens de Villa DaCapo methodiek. We gaan met een individu en/of een team nog een laagje dieper. Meer dagen achtereen op een plek buiten de eigen omgeving – in een Villa of op een landgoed, vandaar de naam Villa DaCapo – begeleiden we de deelnemer(s) naar de diepste lagen in zichzelf en komen tot de kern van eigen kracht.

  • Coaching/counselling volgens de Villa DaCapo methodiek: Villa DaCapo leadership- en/of teamcoaching. We nemen een (directie)team mee naar Villa DaCapo om via de weg van eerst individuele begeleiding van de teamleden vervolgens een hecht kernteam te begeleiden naar een corporate indentity. We coachen een team individuen tot een synergetisch empowermentteam. We maken niet alleen gebruik van counselling technieken maar maken ook uitstapjes in therapeutische technieken: NLP/hypnose en Jung, Milton H. Erickson en Gestalt, Trans Actionele Analyse en Systemisch werk.

Het coachteam

Ik, Hans Koch en COACH BV-coaches begeleiden team- & organisatieontwikkeling. Al onze coaches zijn gekwalificeerd in de MBTI (zie PDF onderaan de bladzijde) en opgeleid als managementcoach. Ze hebben diverse achtergronden, waardoor we coaching en training en ook therapie kunnen aanbieden,in alle branches.

De kortdurende coachings(mid)week is in de Noord-Franse Ardennen. De achtdaagse coaching organiseren we een aantal keren per jaar in het midden van Frankrijk.

®COACH BV