Typecoaching MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een vragenlijst, een indicatie-instrument, die in de antwoorden een beschrijving geeft van je persoonlijkheid, je psychologische type. De grondslag van dit ordeningsinstrument ligt in de theorieën van Jung. Het instrument maakt de typologieën van Jung toegankelijker voor betere zelfkennis en kennis van anderen. Het waren moeder en dochter Briggs en Myers, die Jung's ideeën bestudeerden en in een vragenlijst verwerkten. De MBTI wordt na vijftig jaar onderzoek en ontwikkeling gebruikt voor verschillende doeleinden, o.a. carrièreontwikkeling, teambuilding, organisatieontwikkeling, relatieadvies en leiderschap-ontwikkeling.

Carl G. Jung (1875 - 1961) ontwikkelde een persoonlijkheidstheorie om de kenmerkende verschillen tussen mensen te verklaren. Hij stelde vast dat verschillen in gedrag het resultaat zijn van de aangeboren sturing door vier mentale functies. Deze sturing en het handelen er naar ontwikkelt gedragspatronen. De typetheorie van Jung onderscheidt acht verschillende patronen van normaal gedrag of psychologische types. De combinatie van patronen en types geeft 16 MBTI types.

Woon een MBTI middag bij. COACH BV organiseert al jaren kennismakingsbijeenkomsten MBTI.

We gaan op zo'n middag een verkorte MBTI vragenlijst invullen. Samen zullen we de uitslag uitwerken, een verificatie oefening doen en ons verbazen over de uitkomst. Deze middagen zijn een indringende kennismaking met het eigen gedragstype.

Wanneer je een middag wilt bijwonen, meld je dan aan via info@coach-bv.eu.

De middagen worden verzorgd in Driebergen, in onze coachruimte of in

Hotel de Bergse Bossen of op een locatie bij jou in de buurt, wanneer je een groep van minimaal 8 deelnemers aanmeldt. Zie de bijlage in pdf hieronder!

Hans Koch is door OPP (www.opp.com) geaccrediteerd STEP I & STEP II MBTI professional.

Dit is mijn type ENTJ. Google maar even op de letters ENTJ en je ziet hoeveel informatie er beschikbaar is.