Teamcoaching

Wanneer je lid van een team wordt, dan zijn de meesten daar niet in opgeleid. In teamlid zijn. Je bent opgeleid in je vak. Samen werken in een team vraagt een andere ontwikkeling. Wanneer het samenwerken leidt tot een lagere uitkomst dan wanneer je de individuele resultaten zou optellen, dan wordt het tijd om energie te steken in teamontwikkeling.

Outdoortraining, de metafoor voor een unieke teamontwikkeling. Het team gaat met een “outdoorcoach” en het COACH Team samen een traject van teamontwikkeling in. Een groot gedeelte van de teamcoaching is buiten. Op twee plaatsen in Nederland, één in de Franse Ardennen en twee in midden Frankrijk, in de Bourgogne of de Auvergne. Je hoeft geen al te grote fysieke belasting aan. Je leert al doende, net als teamlid zijn. We gaan ook naar binnen, om te evalueren, wat we buiten hebben geleerd. En beslissingen te nemen voor de toekomst. Voor het team en voor jezelf.