Samen- en netwerken

COACH BV is een netwerkorganisatie, een community. Bestaande uit aangesloten en samenwerkende coaches, trainers, counsellors en adviseurs (begeleiders). We werken vaak in teams van twee begeleiders. Synergetisch, samen met de cliënt.

Vanuit mijn eigen behoefte aan een familiegevoel, ergens bij willen horen, verbind ik mijn hele leven lang al mensen met elkaar. Ik stel vragen om een mens dichter bij zichzelf te brengen, bij zijn of haar kracht. Dat is waarom ik de MBTI zo graag gebruik. De MBTI geeft zicht op je aanleg, je aangeboren kwaliteiten, je vanzelfsprekende 1e insteek. Als je die aanleg duidelijk hebt dan kan ik je verbinden aan een ander. Een ander die je mogelijk kan aanvullen. In je samenwerking, in je doelstellingen, in je resultaatbehoefte. Daarom geloof ik in samenwerken en netwerken. Alleen ben je tot veel minder in staat dan met twee of meer!

Zoals de vissers die hun boten naast elkaar leggen in de haven van een Turks kustdorpje. Ze werken samen omdat alleen werken geen vangst oplevert. Dan krijgt netwerken een andere betekenis ...