Centrum

COACH BV is een netwerkorganisatie, een centrum dus. Bestaande uit aangesloten en samenwerkende coaches, trainers, counsellors en adviseurs (begeleiders). We werken vaak in teams van twee begeleiders. Synergetisch, samen met de cliënt.

Centrum … er had ook cirkel kunnen staan. Waar begint een cirkel? Het slaat op “circle of life”, of op “rolling wheels”. In ieder geval vind ik al heel lang dat mensen - mijn cliënten – meer in hun kracht mogen staan. In het centrum van hun kunnen! Als je jezelf niet centraal stelt in de aansturing van je gedrag, hoe kun je dan autonoom in de wereld staan? Dat betekent niet dat je egoïstisch moet zijn. Maar liefde voor de ander begint met liefde voor jezelf (Erich Fromm).

Centrum slaat ook op:

De "Clientcentered Therapy" van Carl Rogers, waarmee ik als oprichter van COACH BV kennis maakte, toen ik in 1976 bij Justitie werkte. Onze cliënt staat centraal in ons werken.

We werken vanuit een centrum gedachte: "op zoek naar de kern". Als onze cliënt alleen een cosmetische verandering wil, dan verwijzen we graag door. Wij zijn er van overtuigd dat veranderingen pas ontstaan wanneer deze vanuit de kern van de persoon (of organisatie) worden aangestuurd.

Centrum is ook de verwijzing naar de lol in ons werk. Wij mogen het ook motiverend vinden. We gaan graag op reis met onze cliënten naar bijvoorbeeld Frankrijk (in het verleden ook naar Turkije). In kleine groepjes (niet meer dan 4 elkaar niet kennende cliënten), met ons CoachTeam van twee coaches.